nhập sai thông tin bước xác minh 2


QUANTOPIA
Gender: Male
Country: Vietnam
Threads: 1, Posts: 1
#0

Chàorr ban quản trị.

 

Tôi tên là : Lê Phúc Minh Quân, 

khi Tôi nhập thông tin để xác minh bước thứ 2 thì đúng và Tôi đã kiểm tra rất kỷ, nhưng khi Tôi thoát ra chờ xác minh thì thâý sai 2 mục như sau: 

1- Quốc gia: Việt Nam chứ không phải Afganistan

2- giới tính : Nam Giới

Xin ban quản trị giúp dùm Tôi.

 

Thank you!Posted: 12/16/2017 5:28:12 AM